โครงการหมู่บ้าน เพชรวงแหวน กาญจนาภิเษก

โครงการหมู่บ้าน เพชรวงแหวน กาญจนาภิเษก

   การจัดสวนของบ้านหลังนี้เน้นการสร้างส่วนผสมที่ัลงตัวระหว่างไม้ประดับนานาพรรณกับการนำพื้นที่มาใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น การสร้างแปลงปลูกผัก การเพิ่ม space ในการปลูกไม้ผล เป็นต้น ในขณะเดียวกันทางผู้ออกแบบจัดสวนได้ออกแบบสวนให้ในส่วนของตัวบ้านกับภายนอกบ้านเชื่อมโยงถึงกันได้หมด อาทิเช่น แผ่นทางเดินวางสอดรับกับแนวกรวดแม่น้ำ 
   นอกจากนี้การออกแบบจัดสวนของบ้านหลังนี้ยังแบ่งสนามหญ้าออกเป็น 2 กลุ่มตามแนวสภาพพื้นที่ และการใช้งาน อย่างไรก็ตามการจัดสวนของบ้านหลังนี้ยังคงกลิ่นอายของความเรียบง่ายและความสวยงามควบคู่กัน ___

Powered by MakeWebEasy.com