โครงการออกแบบจัดสวนบริษัท - การจัดสวนภายในออฟฟิศ, อาคารสำนักงาน

โครงการออกแบบจัดสวนบริษัท - การจัดสวนภายในออฟฟิศ, อาคารสำนักงาน

    การออกแบบจัดสวนภายในออฟฟิศเพื่อสร้างบรรยากาศความร่มรื่นสวยงามโดยมี Concept คือ สายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง มีกรวดสีขาวเปรียบเสมือนลำธารไหลมายังบ่อน้ำ ( หินหมุน ) โดยหินหมุนจะหมุนเข้าข้างในเพื่อให้เงินไหลเข้ามาเทมา ซึ่งการออกแบบจัดสวนนี้จะใช้พันธ์ุไม้ในกลุ่มที่สามารถเจริญเติบโตได้ในที่ร่ม   ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการโดยการย่อขนาดสวนขนาดใหญ่มาเพิ่มบรรยากาศในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น   ถ้าสังเกตุ : การออกแบบจัดสวนนี้ถ้ามองจากด้านหน้าก็เสมือนเป็นน้ำตกมี Step ขั้นไหลลดหลั่นกันลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตาม Shape ด้วย ___

Powered by MakeWebEasy.com